Kuran,Buhari,Muslim,Davud,Nesai,Muvatta,Tirmizi 5.0 Apk

Uncategorized
0/5 No votes
Developer
--
--

Report this app

Description

Kuran,Buhari,Muslim,Davud,Nesai,Muvatta,Tirmizi Apk

Package :com.barakahapps.hadiskitablari

Description

Soru: Neden “harici depolama alanına yaz” izni gerekiyor?

Cevap: Eğer dahili depolama alanı doluysa, application-u harici depolama alanına yaza bilirsiniz.

Bu applicationda 2 adet Kurani Kerim, 13 adet hadis kitabı yer almışdır. Her bir hadis kitabını ayrılıkta okuya bilirsiniz.

Kurani Kerim:
1) Kurani Kerim Türkçe Meali: Diyanet İşleri Başkanlığı
2) Kurani Kerim Türkçe Meali: Türkiye Diyanet Vakfı

Hadis Kitabları:
1) Sahih Buhari
2) Sahih Buhari Muhtasarı
3) Sahih Muslim
4) Sahih Muslim Muhtasarı
5) Sunen Ebu Davud
6) Sunen İbn Mace
7) Sunen Tirmizi
8) Sunen Nesai
9) El Musnet. Imam Ahmed
10) El Muvatta. Imam Malik
11) Sunen Darimi
12) Riyazus-Salihin. Imam Nevevi
13) Mucemus-Sagir. Imam Taberani

Yeni “Islami Kitaplar Toplusu” applicationu artıq playstore-da. Allahın izniyle yeni kitaplar eklemeğe devam edeceyiz. Tevhide, Fıkıha, Rasulullaha, Sahabelere, 4 mehzeb İmamlarına ve diğer mevzulara ait kitaplar eklemeğe devam edeceyiz Allahın izniyle. Tüm Kitaplar bir applicationda.

Özellikleri:

– Reklamlar yok (kaldırılmıştır)

– Arama sistemi

ve s.

Harf hataları devamlı olarak düzeltilecekdir. Güncelleme yapmayı unutmayın.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.barakahapps.islamikitaplartoplusu

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.barakahapps.islamkutuphanesi

İçindekiler:

Yeni Kitaplar eklenmeye devam edecektir inşaAllah.

Kurani Kerim:
1) Kurani Kerim Türkçe Meali: Diyanet İşleri Başkanlığı
2) Kurani Kerim Türkçe Meali: Türkiye Diyanet Vakfı

Akaid Kitapları
1) Tevhid (Dr. Salih el-Fevzan): Çeviren Muhammed Şahin

Fıkıh Kitapları
1) Cenazelere dair Hükümler ve Bidatleri (Nasiruddin El-Elbani): Çeviren M.Beşir Eryarsoy
2) Peygamber -s.a.s-‘in Namaz Kılış Şekli (Nasiruddin El-Elbani) Tetkik : Muhammed Şahin

Hadis Kitapları
3) Sahih-i Buhari: Harun Yıldırım (Sağlam Yayınları)
4) Sahih-i Buhari Muhtasarı: (www.ihya.org saytından alıntıdır)
5) Sahih-i Muslim Tercüme ve Şerhi: Ahmed Davudoğlu (Sönmez Neşriyyat)
6) Sahih-i Muslim Muhtasarı: Hanifi Akın
7) Sünen-i İbn-i Mace: Haydar Hatipoğlu (Kahraman Yayınları)
8) Sünen-i Tirmizi: Abdullah Parlıyan
9) Sünen-i Nesai: Abdullah Parlıyan
10) Sünen-i Ebu Davud: Dr. İsmail Lütfi Çakan (Şamil Yayınevi)
11) El-Muvatta. İmam Malik: Abdullah Parlıyan
12) Sünen-i Darimi: Dr. Abdullah Aydınlı (Madve Yayınları)
13) Mucamus-Sagir. İmam Taberani: İsmail Mutlu (Mutlu Yayınevi)
14) El-Müsned. İmam Ahmed: Rıfat Oral (Ensar Yayıncılık)
15) Riyazüs-Salihin: (Abdullah Parlıyan)

İbn Teymiyye Kitapları
1) El-Münteka (Şiilik ve Mahiyeti)
2) Muhtelif Kitaplar (Tevhid Yayınları (Cemal Güzel), Birleşik Yayıncılık (İ.E.Dal)
1) Ashab-ı Kiram
2) Dualar ve Zikirler
3) Allah’ın Velileri İle Şeytanın Velileri Arasındaki Fark
4) Hisbe
5) İctihad Risalesi
6) İhlas ve Tevhid
7) İman
8) Kulun Allah’a Yaklaşması
9) Müslümanların Kafirlerle İlişkileri
10) Takva Risalesi
11) Tefsir Usulü
12) Vasitiyye Akidesi
13) Kıyas
3) Sıratı Mustakim
4) Tevhid Risalesi

İbn Kayyim Kitapları:
1) El Favaid
2) Medaricus Salikin
3) Taklit Risalesi

Rasulullaha (sallallahu aleyhi ve sellem) dair kitaplar:
1) Zadul Mead

Apk Update

Yeni “İslami Kitaplar Toplusu” uygulamasına İbni Teymiyye, İbn Kayyim: Medaricus Salikin, Taklit, Kıyas, Sıratı Mustakim kitapları eklendi.
Sahih Muslimde yeni arama sistemi
İbn Kayyim: El Favaid kitapı, arama sisteminde hata düzeltildi.
Yeni “İslami Kitaplar Toplusu” uygulamasına El-Münteka (Şiilik ve Mahiyeti) kitapı eklendi.
Yeni “İslami Kitaplar Toplusu” uygulaması hakkında bilgiler ve şekiller eklendi. İbn Teymiyye, İbn Kayyimin bazı kitapları eklenmiştir.
Developer
Published
Downloaded 5,000+ downloads
Type Application
Version 5.0
Size 54.07 MB

Rating 4.69

Download Kuran,Buhari,Muslim,Davud,Nesai,Muvatta,Tirmizi 5.0 Apk

Play Apk MirrorKuran,Buhari,Muslim,Davud,Nesai,Muvatta,Tirmizi Apk

Download 54.07 MB

Google Play storeComments closed.