Laban Key – Rose Themes 1.0 Apk

0/5 No votes
--

Report this app
Description

Laban Key – Rose Themes Apk

Package :com.vng.inputmethod.labankey.rosethemes

Description

Bộ chủ đề (theme) bàn phím Rose lãng mạn sử dụng trên bàn phím Laban Key – Gõ tiếng Việt.

**Bạn vui lòng cài đặt Laban Key để dùng các chủ đề này.**
Cài đặt LabanKey tại: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vng.inputmethod.labankey

Các chủ đề bàn phím hỗ trợ thêm bao gồm:
– Laban Rose I
– Laban Rose II
– Laban Rose III

Developer
Published
Downloaded 100,000+ downloads
Type Application
Version 1.0
Size 2.94 MB

Rating 4.27

Download Laban Key – Rose Themes 1.0 Apk

Play Apk MirrorLaban Key – Rose Themes Apk

Download 2.94 MB

Google Play storeComments closed.